Seminaro planavimo priemonė

Seminaro planavimo priemonė rodo visus veiklos etapus ir pateikia kiekvieno etapo užduotis. Dabartinė užduotis paryškinama, o užduoties atlikimas pažymimas varnele.